Contactgegevens:
www.wensmedia.nl
Rangeerstraat 2a, 4431NL ‘s-Gravenpolder
+31 637 18 12 60
KVK: 71723226

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je contact opnemen met WenSmedia via: info@wensmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
WenSmedia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Foto’s/video’s
– Bankrekeningnummer

WenSmedia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om ons werk te kunnen uitvoeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om ons product bij je af te leveren
– WenSmedia analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
WenSmedia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar. Wij bewaren naam, adres, telefoonnummer en email voor het maken en versturen van emails, facturen en pakketen. Foto’s, films en namen die op de website worden gebruikt bewaren wij zolang op de website nodig is. Heeft u bezwaren? Neem dan contact met ons op via email of telefoon. Beeldmateriaal en namen worden voor altijd opgeslagen zodat er nooit beelden verloren kunnen gaan, en jullie kunnen de beelden op die manier ook altijd opvragen.

Waar we je gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden op de volgende plekken opgeslagen:
-NAS
-Computer/laptop
-Back-up NAS
-Blackbaze back-up

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:
-Boekhouder, om je een factuur te kunnen sturen
-Leveranciers van albums of wanddecoratie, om je je bestelde producten te kunnen leveren
-Con-collega’s. Wanneer je hebt gevraagd om een aanbeveling voor een andere fotograaf/videograaf

Delen van persoonsgegevens met derden
WenSmedia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
WenSmedia gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WenSmedia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar je of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wensmedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek .

WenSmedia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
WenSmedia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@wensmedia.nl